โรงเรียนสอนขับรถ กิตติไดร์ฟเวอร์ ลพบุรี เปิดอบรมหลักสูตรการสอนขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงให้บริการในด้าน ต่างๆ ดังนี้

หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนขับ รถยนต์

เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง แ ละภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สามารถเลือกได้ระหว่างเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ 

หลักสูตรการเรียนขับรถจักรยานยนต์

เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง และภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สามารถเลือกได้ระหว่างเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรมต่ออายุใบขับขี่ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ หรือหลักสูตรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่

บริการอื่นๆ

ONE-STOP-SERVICE

ทางโรงเรียนให้บริการระบบห้องสอบ E-exam โดยเมื่อนักเรียนอบรมจบหลักสูตร สามารถสอบได้ที่โรงเรียนทันทีเพื่อรับใบรับรองไปรับใบอนุญาตขับขี่ที่กรมการขนส่ง อีกทั้งทางโรงเรียนให้บริการติวข้อสอบโดยครูผู้ฝึกสอนผู้มากด้วยประสบการณ์ เพื่อความมั่นใจในการทำข้อสอบด้วยความรู้ที่ถูกต้องตามหลักสูตรการเรียน

เปิดให้บริการช่วงเวลาพิเศษเช้า-เย็น

ทางโรงเรียนเปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์ – อาทิตย์) เวลา 6.00 น. – 21.00 น. โดยทางโรงเรียนเปิดให้บริการช่วงเวลาพิเศษเช้า 6.00 น. – 8.00 น. และช่วงพิเศษเย็น 18.00 น. – 21.00 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเรียนในเวลาทำงานปกติ โดยนักเรียนสามารถกำหนดตารางเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของนักเรียนเอง

บริการรับ-ส่งนักเรียน

สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ทางโรงเรียน บริการรับ-ส่ง ฟรี!! (ภายในรัศมี 10 กิโลเมตร) เพื่อความสะดวกสบายของนักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถเรียนขับรถโดยไม่ต้องกังวลในการเดินทางมาเรียน

เอกสารในการสมัครเรียน

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 30 วัน
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้เรียนหลักสูตรการขับรถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ 
  • ผู้เรียนหลักสูตรการขับรถยนต์ ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ 
  • โดยผู้เรียนต้องไม่มีอาการตาบอดสี และไม่เป็นผู้พิการทางสายตา 

  สมัครเรียน

  ติดต่อสอบถาม และรับทราบโปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่…


  ติดต่อสอบถาม


  Facebook Page

Es handelt sich meist um lyrik, nicht selten essay schreiben englisch auch um rhythmisierte oder szenische prosa.

Close Menu